Startdatum bankrekening wijzigen

Eerder of later je boekhouding beginnen

Je kunt de startdatum van een bankrekening wijzigen in Jortt. Vanaf welke datum dit kan is afhankelijk van wanneer je de bankrekening hebt gekoppeld in Jortt. Deze gaat voor de meeste banken tot maximaal 18 maanden terug.

De support en ondersteuning van Jortt gaat tot maximaal 18 maanden terug vanaf de datum dat je begonnen bent met Jortt.

  1. Ga naar Geldzaken.
  2. Klik op de rekening waarvan je de startdatum wilt wijzigen.
  3. Klik (Alle opties) > Wijzig startdatum.
  4. Lees de melding en selecteer de gewenste startdatum.
bankrekening verwijderen uit boekhoudprogramma

Wanneer je een nieuwe startdatum kiest die eerder is dan de huidige startdatum dan worden de missende bij- en afschrijvingen toegevoegd.

Wanneer je een nieuwe startdatum kiest die later is dan de huidige startdatum dan worden bestaande bij- en afschrijvingen, ouder dan de nieuwe startdatum, verwijderd. Dit is onomkeerbaar. Wanneer je de datum weer terug zet, zullen de verwijderde boekingen niet automatisch terugkomen. Je zult deze bij- en afschrijving dan weer zelf moeten verwerken.

Wanneer je een nieuwe startdatum kiest zullen alle rekeningen worden aangepast die Jortt weergeeft in het wijzigen paneel.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.