Hoe boek ik eigen aandelen?

Dit artikel gaat op voor: 🔴 ZZP, eenmanszaak, vof, maatschap | 🟢 bv, nv, stichting, vereniging, genootschap
Automatisch geboekt door de Boekhoudbot: 🔴 Jortt Starter | 🟢 Jortt ZZP | 🔴 Jortt MKB | 🔴 Jortt Plus

Het inkopen, intrekken en afstempelen van eigen aandelen is best lastig. Hoe verwerk je dit in je Jortt administratie?

Er zit geen btw op het inkopen, intrekken en afstempelen van eigen aandelen. Dit kun je dus ook niet invullen in Jortt.

Inkopen van eigen aandelen

.

Als jouw bv eigen aandelen inkoopt, kun je de terugbetaling aan de aandeelhouder in termijnen betalen of in één keer. We leggen beide situaties uit.

Situatie 1: BV A koopt de aandelen terug van aandeelhouder B. BV A betaalt dit bedrag in termijnen aan aandeelhouder B.

Aanmaken lening

 1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
 2. Klik bij Ontvangen leningen/voorzieningen op Toevoegen.
 3. Zet in de omschrijving Lening naam aandeelhouder B.
 4. Kies voor Kortlopende ontvangen leningen van aandeelhouder.
 5. Klik op Opslaan.

Boeken inkopen aandelen in combinatie met een lening

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans en als categorie de net aangemaakte leningLening naam aandeelhouder B.
 4. Voer zelf de Omschrijving (inkoop eigen aandelen), Datum (de datum waarop de afspraak is vastgelegd in de AvA) en het Totaalbedrag ( bedrag dat afgesproken is) in.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Geef aan dat de boeking is betaald met:.
 7. Klik op Overige reserve.

Boeken aflossing lening

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op de Afschrijving van de betaling.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Balans en als categorie Lening aandeelhouder B.
 6. Klik op Opslaan.

Situatie 2: BV A koopt de aandelen terug van aandeelhouder B. BV A betaalt dit bedrag in een keer per bank aan de aandeelhouders

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op de Afschrijving van de betaling.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Balans en als categorie Overige reserve.
 6. Voeg eventueel een kopie van de notulen van de AvA toe.
 7. Klik op Opslaan.

Inkopen van eigen aandelen in de Jortt rapportage

Inkopen van eigen aandelen in je balans

Jortt laat zien dat je overige reserves afnemen in je balans. De vertrekkende aandeelhouder krijgt zijn aandeel in het vermogen uitgekeerd. Het aandelenkapitaal in je bv blijft gelijk; de ingekochte aandelen zijn “slapende” aandelen, wat betekent dat op deze aandelen geen stemrecht kan worden uitgeoefend. Ook wordt op deze aandelen geen dividend uitgekeerd.

Inkopen van eigen aandelen op de btw aangifte

Het inkopen van eigen aandelen is niet belast met btw. Je ziet dit dus niet terug op de btw-aangifte.

Inkopen van eigen aandelen in de aangifte vennootschapsbelasting

Wanneer je aan het einde van het boekjaar de aangifte vennootschapsbelasting moet invullen, moet je bij de Fiscale winst aangeven of sprake is van terugbetaling van kapitaal in de loop van dit boekjaar. Jortt verwerkt dit automatisch in de aangifte, zodat je het een op een kunt overnemen in je aangifte.

Waarom zou je eigen aandelen inkopen?

Als een van de aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen, dan moet hij ze meestal eerst aanbieden aan de andere aandeelhouders. Dit staat in de statuten van het bedrijf. Alleen wanneer de andere aandeelhouders de aandelen niet willen overnemen, mag de aandeelhouder ze aan een derde verkopen. De medeaandeelhouders moeten hiervoor wel toestemming geven. Een andere optie is dat de BV de aandelen terugkoopt van de aandeelhouder. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer het niet wenselijk is dat een (willekeurige) derde mede-aandeelhouder wordt.

Intrekken van eigen aandelen

.

Het intrekken van aandelen is meestal het vervolg op het inkopen van eigen aandelen. In de praktijk worden de termen inkopen en intrekken soms door elkaar gebruikt. Heb je eigen aandelen ingekocht en wil je ze intrekken dan doe je dat als volgt:

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans en als categorie Mijn gestort kapitaal.
 4. Voer zelf de Omschrijving (intrekken aandelen), Datum (de datum waarop de afspraak is vastgelegd in de AvA) en het Totaalbedrag (bedrag dat afgesproken is) met een - ervoor in.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Geef aan dat de boeking is betaald met:.
 7. Klik op Overige reserve.

Intrekken van aandelen in de Jortt rapportage

Intrekken van aandelen in je balans

Door het intrekken van aandelen neemt je gestorte kapitaal af. Feitelijk verdwijnen de aandelen uit de aandelenportefeuille.

Intrekken van aandelen op de btw aangifte

Het intrekken van aandelen is niet belast met btw. Je ziet dit dus niet terug op de btw-aangifte.

Intrekken van aandelen in de aangifte vennootschapsbelasting

Wanneer je aan het einde van het boekjaar de aangifte vennootschapsbelasting moet invullen, moet je bij de Fiscale winst aangeven of sprake is van terugbetaling van kapitaal in de loop van dit boekjaar. Jortt verwerkt dit automatisch in de aangifte, zodat je het een op een kunt overnemen in je aangifte.

Waarom zou je aandelen intrekken?

Het intrekken van aandelen volgt vaak op de inkoop van eigen aandelen als verwacht wordt dat de aandelen niet opnieuw zullen worden verkocht. Door de intrekking neemt het aantal uitstaande aandelen af. De winst hoeft daardoor over minder aandelen te worden verdeeld.

Afstempelen van eigen aandelen

.

Als je bv aandelen afstempelt, kun je de terugbetaling aan de aandeelhouders in termijnen betalen of in een keer. We leggen beide situaties uit.

Situatie 1: BV A betaalt de terugbetaling in termijnen aan de aandeelhouders

Aanmaken lening

 1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
 2. Klik bij Ontvangen leningen/voorzieningen op Toevoegen.
 3. Zet in de omschrijving Lening naam aandeelhouder X (maak per aandeelhouder een lening aan).
 4. Kies voor Kortlopende ontvnagen leningen van aandeelhouder.
 5. Klik op Opslaan.

Boeken afstempelen aandelen in combinatie met een lening

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans en als categorie de net aangemaakte lening Lening naam aandeelhouder X.
 4. Voer zelf de Omschrijving (afstempelen aandelen), Datum (de datum waarop de afspraak is vastgelegd in de AvA) en het Totaalbedrag (bedrag dat afgesproken is) in.
 5. Klik op Opslaan.
 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans en als categorie Mijn gestort kapitaal.
 4. Voer zelf de Omschrijving (intrekken aandelen), Datum (de datum waarop de afspraak is vastgelegd in de AvA) en het Totaalbedrag (bedrag dat afgesproken is) in.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op XX boekingen die gekoppeld kunnen worden.
 7. Selecteer de boeking van de aangemaakte lening (-en).
 8. Klik op Opslaan.

Boeken aflossing lening

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op de Afschrijving van de betaling.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Balansn en als categorie Lening aandeelhouder X.
 6. Klik op Opslaan.

Situatie 2: BV A betaalt de terugbetaling in een keer per bank aan de aandeelhouders

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op de Afschrijving van de betaling.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Balans en als categorie Mijn gestort kapitaal.
 6. Voeg eventueel een kopie van de notulen van de AvA toe.
 7. Klik op Opslaan.

Afstempelen van aandelen in de Jortt rapportage

Afstempelen van aandelen in je balans

Jortt laat zien dat je gestorte kapitaal en dus het eigen vermogen van je bedrijf afneemt in je balans. Door het afstempelen van het aandelenkapitaal wordt ook de nominale waarde van de aandelen lager. De nominale waarde is de waarde waarvoor jouw bv de aandelen heeft uitgegeven. Deze waarde staat in de statuten van je bedrijf.

Afstempelen van aandelen op de btw aangifte

Het afstempelen van aandelen is niet belast met btw. Je ziet dit dus niet terug op de btw-aangifte.

Afstempelen van aandelen in de aangifte vennootschapsbelasting

Wanneer je aan het einde van het boekjaar de aangifte vennootschapsbelasting moet invullen, moet je bij de Fiscale winst aangeven of sprake is van terugbetaling van kapitaal in de loop van dit boekjaar. Jortt verwerkt dit automatisch in de aangifte, zodat je het een op een kunt overnemen in je aangifte.

Waarom zou je je aandelen afstempelen?

Het afstempelen van aandelen kan worden gedaan om belastingvrij kapitaal uit te keren aan de aandeelhouders. Het bestuur van de BV moet hiervoor goedkeuring geven en de wijziging moet in de statuten worden vastgelegd. Het uitvoeren van een uitkeringstoets is hiervoor verplicht. In deze toets moet onder meer worden vastgesteld of de liquiditeit van de BV na afstempeling voldoende blijft om de opeisbare schulden te kunnen betalen na afstempeling.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.