Subsidie (bijvoorbeeld WBSO) of donatie (gift) boeken

Ook een subsidie of donatie verwerk je eenvoudig in je boekhouding met Jortt. Op een subsidie of gift zit geen btw; je hebt er immers geen werk voor verricht.

Subsidie of donatie ontvangen

.

Afhankelijk van waar je de subsidie of donatie voor hebt gekregen, wordt die in Jortt geboekt. Een subsidie krijg je meestal voor kosten die je hebt gemaakt of gaat maken. Bij een donatie is de verwerking afhankelijk van het type organisatie.

Subsidie ontvangen boeken

Hoewel een ontvangen subsidie Opbrengsten zijn, boek je deze niet als opbrengsten, maar als negatieve kosten. Wanneer het een subsidie is voor een bepaalde categorie kosten dan boek je deze subsidie ook in op dezelfde kostencategorie. Krijg je bijvoorbeeld een WBSO-subsidie dan boek je die op Ontvangen uitkeringen en subsidies, een sub categorie die onder Personeelskosten valt. Omdat de subsidie een positief bedrag is, worden de totale kosten op de categorie Personeelskosten minder.

Stel je hebt € 2000,- uitgegeven aan kosten en krijgt € 750,- aan subsidie. Door de subsidie heb je nu maar € 2000,- - € 750,- = € 1250,- aan kosten.

Donatie ontvangen boeken

Afhankelijk van het type organisatie boek je een donatie. Voor een stichting zijn donaties bijvoorbeeld opbrengsten (zonder btw). Maar voor een zzp’er die een eenmalige gift van zijn ouders krijgt, moet je dit zien als een Privéopname / storting via een Balans boeking. Het is in dat geval alsof je zelf geld in je bedrijf hebt gestort.

Donaties geven

Bij het geven van een donatie is het belangrijk om te weten of er een tegenprestatie is geleverd voor de donatie.

Donatie geven met tegenprestatie

Wanneer je als organisatie een donatie aan een andere organisatie of goed doel geeft, mag je deze als zakelijke kosten opvoeren als er ook een tegenprestatie door de andere organisatie geleverd wordt en men je hiervoor een factuur stuurt. Denk hierbij aan het vermelden van je bedrijf op hun website of het laten zien van je logo tijdens een evenement. De kosten kun je in dit geval boeken onder Verkoopkosten. Lees de site van de Belastingdienst voor meer informatie over sponsoring.

Donatie zonder tegenprestatie

Ben je geen bv of holding en geef je geld zonder dat er een tegenprestatie wordt geleverd, dan zijn het privé-uitgaven en geen kosten voor je bedrijf. Heb je het wel met bedrijfsgeld betaald, dan kies je bij het inboeken voor een Balans boeking en Privéopname /storting.

Geef je als bv of holding aan een ANBI geregistreerde organisatie of steunstichting (SBBI) geld, dan mag je dit ook als kosten opvoeren als er geen tegenprestatie wordt geleverd. Voor deze kosten moet je wel een aparte categorie aanmaken onder Categorieën beheer. Aan het eind van het jaar worden deze kosten verrekend en deels van je winst afgetrokken.

Zakelijke ANBI-donatie

.

Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000,-. Een en ander is afhankelijk van je omzet en er gelden minimum en maximum kosten. Dit zijn de regels van de Belastingdienst 2019.

Voor een gift aan een culturele ANBI mag de aftrek voor de gift nog eens verhoogd worden met 50% tot een maximum extra aftrek van € 2500,-.

Voorbeeld 1:

Gift aan een culturele ANBI
Verhoging met 50%
Aftrekbaar bedrag

€ 2000,-
€ 1000,-
€ 3000,-


Voorbeeld 2:

Gift aan een culturele ANBI
Verhoging met 50%
Aftrekbaar bedrag

€ 7000,-
€ 2500,- (tot maximale € 2500,- in plaats van € 3500,-)
€ 9500,-

Regeling zoals beschreven bij de Belastingdienst.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.