Hoe boek ik auto verkopen aan DGA met dividenduitkering?

Dit artikel gaat op voor: 🔴 ZZP, eenmanszaak, vof, maatschap | 🟢 bv, nv

Als je als DGA vanuit je bv een auto verkoopt aan privé, dan is het factuurbedrag bepalend voor de verschuldigde btw. Het is mogelijk om de auto voor een lager bedrag dan de daadwerkelijke waarde (ofwel marktwaarde) te verkopen, waardoor je minder btw verschuldigd bent. Je bent dan wel verplicht om een dividenduitkering aan jezelf te doen.

De Belastingdienst ziet het verkopen van een auto voor een lagere marktwaarde als een verkapte dividenduitkering. Je bent daarom verplicht om een dividenduitkering aan jezelf te doen voor het verschil tussen de marktwaarde en de verkoopwaarde. Als DGA ontvang je het dividend niet op je bankrekening. Het dividend wordt uitgekeerd in natura, je verkrijgt immers een auto die meer waard is dan waarvoor je deze hebt gekocht.

Over een dividenduitkering is dividendbelasting verschuldigd. Via de aangifte dividendbelasting wordt 15% dividendbelasting afgedragen. Via de aangifte inkomstenbelasting van de DGA wordt aanvullend 11,9% dividendbelasting afgedragen.

Hoe verwerk je dit in je boekhouding?

Als voorbeeld nemen we een auto met de volgende specificaties:

Boekwaarde€ 50.000 (exclusief btw)
Marktwaarde€ 45.000 (inclusief € 6.000 btw, exclusief btw € 39.000)
Verkoopwaarde€ 4.000 (inclusief € 500 btw, exclusief btw € 3.500)

De vermelde btw is ingeschat: dit hangt af van of er bpm op de auto zit en hoe oud de auto is.

Marktwaarde

Stel vast wat de marktwaarde is van de auto. Verzamel enkele online advertenties waaruit blijkt wat de waarde is waarvoor eenzelfde auto wordt aangeboden. Het is verstandig om deze documentatie te bewaren. In ons voorbeeld is dit € 45.000 (inclusief btw).

Verkoopwaarde

Bepaal voor welk bedrag je de auto wil verkopen aan jezelf. Maak hiervoor een factuur aan via Facturen en offertes | Facturen. Bereken het btw-bedrag en vul de juiste gegevens in. In ons voorbeeld is dit € 4.000 (inclusief btw). Dit bedrag maak je over van je privérekening naar je bedrijf. Je koppelt de bijschrijving op de bankrekening aan de factuur.

Bedrijfsmiddel

Pas de waarde van je bedrijfsmiddel aan naar nul via Rapporten| Bedrijfsmiddelen. In ons voorbeeld is de afschrijving € 50.000.

Opbrengstenboeking

Maak een opbrengsten boeking voor het verschil tussen de marktwaarde en de verkoopwaarde. Je gaat hierbij uit van de bedragen exclusief btw. In de winst-en-verliesrekening moet per saldo het bedrag komen te staan wat je opbrengst zou hebben wanneer je de marktprijs had gefactureerd. In ons voorbeeld is dit € 39.000 -/- € 3.500 = € 35.500.

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Opbrengsten en als categorie Diverse omzet of een zelfaangemaakte omzetcategorie.
 4. Voer zelf de Omschrijving in, vul € 35.500 in bij Totaalbedrag incl. btw in laat de btw op 0 staan.
 5. Vul de Datum in.
 6. Klik op Opslaan.

Dividenduitkering

Maak een boeking voor de dividenduitkering. De hoogte van de uitkering is gelijk aan het verschil tussen de marktwaarde en de verkoopwaarde. In ons voorbeeld is dit € 39.000 -/- € 3.500 = € 35.500.

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans en als categorie Dividendbelasting.
 4. Voer zelf de Omschrijving Dividendbelasting met jaartal in, zet bij Totaalbedrag € 35.500.
 5. Vul de Datum in.
 6. Klik op Opslaan.

Koppel de boekingen van stap 4 en 5

Koppel de boekingen die je bij stap 4 en 5 hebt gemaakt aan elkaar:

 1. Ga naar een van de twee gemaakte boekingen via Boekingen | Jaartal.
 2. Bovenaan staat nu je gemaakte boeking.
 3. Klik erop en kies bij Mogelijke koppelingen voor x boekingen.
 4. klik op de andere boeking en ze zijn gekoppeld.

Dividendbelasting

De dividendbelasting bedraagt 15% van het bruto dividend. Het bruto dividend is het bedrag dat in mindering wordt gebracht op het eigen vermogen. Het netto dividend is het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder. In ons voorbeeld wordt € 35.500 uitgekeerd aan de aandeelhouder. Dit is 85% van het bruto dividend. De dividendbelasting bedraagt dan € 6.265.

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans en als categorie Dividendbelasting.
 4. Voer zelf de Omschrijving Dividendbelasting met jaartal in, zet bij Totaalbedrag € 35.500.
 5. Vul de Datum in.
 6. Klik op Opslaan.

Wanneer de dividendbelasting wordt afgeschreven van je bankrekening koppel je de afschrijving aan deze boeking.

Dividendbelasting aangeven bij de Belastingdienst

Vul de aangifte dividendbelasting in en dien deze in bij de Belastingdienst.

Inkomstenbelasting

Geef in je aangifte inkomstenbelasting op dat je een dividenduitkering hebt ontvangen.

Ben je deels vrijgesteld van btw? Informeer dan bij de Belastingdienst of fiscaal adviseur of voor jou de herzieningsregeling voor de btw van toepassing is.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.