Hoe boek ik een dividenduitkering?

Dividend uitkeren aan de holding

.

Keer je dividend uit vanuit de werkmaatschappij naar de holding en heeft de holding minimaal 5% van de aandelen van de werkmaatschappij? Dan hoef je geen dividendbelasting te betalen. De uitkering valt namelijk onder de deelnemingsvrijstelling. Ook is het niet nodig om een aangifte dividendbelasting in te dienen bij de Belastingdienst.

Je kunt de dividenduitkering overmaken naar je holding of verrekenen via de rekening-courant. Lees hoe je een ontvangen dividend boekt in de holding.

Dividenduitkering aan de holding via een bankoverboeking

.

Maak je het dividend via de bank over naar de holding, dan verwerk je dit als volgt in de werkmaatschappij. In ons voorbeeld keren we € 10.000,- uit.

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op de Afschrijving van de betaling aan de holding.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Balans en als categorie Dividenduitkering.
 6. Klik op Opslaan.
Boeking 13
 • Opbrengsten
 • Kosten
 • Bedrijfsmiddelen
 • Balans
Categorie Omschrijving
Uitkering dividend
Totaalbedrag
-10.000,00
Boekdatum

Dividenduitkering aan de holding verrekenen met rekening-courant

.

Heeft de werkmaatschappij een vordering op de holding en wil je de dividenduitkering hiermee verrekenen? Dan verwerk je dit als volgt in de werkmaatschappij. In ons voorbeeld keren we € 10.000 uit.

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans en als categorie Dividenduitkering.
 4. Voer zelf de Omschrijving (dividenduitkering jaartal) en Totaalbedrag (€ -10.000,-) in.
 5. Vul de Datum in.
 6. Klik op Opslaan.
 7. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Geef aan dat de boeking is betaald met:.
 8. Klik op Rekening-courant holding.
Boeking 20
 • Opbrengsten
 • Kosten
 • Bedrijfsmiddelen
 • Balans
Categorie Omschrijving
Uitkering dividend
Totaalbedrag
-10.000,00
Boekdatum

Dividend uitkeren aan jezelf

.

Keer je dividend uit vanuit de holding naar jezelf? In dat geval moet je een aangifte dividendbelasting indienen bij de Belastingdienst. In onderstaand voorbeeld gaan we er vanuit dat er € 10.000 bruto dividend wordt uitgekeerd.

Een dividenduitkering bestaat uit twee boekingen. Je moet namelijk over de dividenduitkering vanuit het bedrijf 15% (2021) dividendbelasting betalen. In het geval van de voorbeeldboeking van € 10.000,- dividend wordt €8.500,- netto uitbetaald en is €1.500,- dividendbelasting.

Je moet belastingaangifte doen en betalen binnen 1 maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld. Kijk voor de regelgeving omtrent de dividendbelasting en het formulier Aangifte dividendbelasting.

Het dividend van een dga wordt in box 2 belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Het tarief hiervan is 26,9%. Maar je mag de reeds betaalde dividendbelasting hier weer van aftrekken. Uiteindelijk betaal je dus (26,9% - 15%=) 11,9% via box 2 en betaalt de bv 15% via de aangifte dividendbelasting.

Je kunt de dividenduitkering overmaken naar je holding of verrekenen via de rekening-courant.

Dividenduitkering aan mijzelf via een bankoverboeking

.

Maak je het dividend via de bank over naar jezelf, dan maak je € 8.500,- dividend over op je bankrekening en maak je € 1.500,- over aan de Belastingdienst. De afschrijvingen op je bankrekening boek je als volgt in de holding:

Betaling aan jezelf

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op de Afschrijving van de betaling aan jezelf.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Balans en als categorie Dividenduitkering.
 6. Klik op Opslaan.
Boeking 30
 • Opbrengsten
 • Kosten
 • Bedrijfsmiddelen
 • Balans
Categorie Omschrijving
Uitkering dividend
Totaalbedrag
-8.500,00
Boekdatum

Betaling aan de Belastingdienst

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op de Afschrijving van de betaling aan de Belastingdienst.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Balans en als categorie Dividendbelasting.
 6. Klik op Opslaan.
Boeking 31
 • Opbrengsten
 • Kosten
 • Bedrijfsmiddelen
 • Balans
Categorie Omschrijving
Uitkering dividend
Totaalbedrag
-1.500,00
Boekdatum

Dividenduitkering aan jezelf verrekenen met rekening-courant

.

Verreken je het dividend met je rekening-courantsaldo, dan verwerk je dit als volgt in de boekhouding. Ben je aandeelhouder van de holding, dan boek je dit in de holding. Heb je geen holding en ben je aandeelhouder van de “gewone” bv, dan boek je dit in de bv. In ons voorbeeld keren we € 10.000,- uit. Dit bedrag bestaat uit € 8.500,- dividend en € 1.500,- dividendbelasting.

Betaling aan jezelf

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans en als categorie Dividenduitkering.
 4. Voer zelf de Omschrijving (dividenduitkering jaartal) en Totaalbedrag (€ -8.500,-) in.
 5. Vul de Datum in.
 6. Klik op Opslaan.
 7. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Geef aan dat de boeking is betaald met:.
 8. Klik op Mijn Rekening-courant.
Boeking 20
 • Opbrengsten
 • Kosten
 • Bedrijfsmiddelen
 • Balans
Categorie Omschrijving
Uitkering dividend
Totaalbedrag
-8.500,00
Boekdatum

Betaling aan de Belastingdienst

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op de Afschrijving van de betaling aan de Belastingdienst.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Balans en als categorie Dividendbelasting.
 6. Klik op Opslaan.
Boeking 21
 • Opbrengsten
 • Kosten
 • Bedrijfsmiddelen
 • Balans
Categorie Omschrijving
Uitkering dividend
Totaalbedrag
-1.500,00
Boekdatum

Wat is dividend?

.

Dividend is het deel van de winst wat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder(s). Dividend kan worden uitgekeerd vanuit de werkmaatschappij naar de holding of vanuit de holding naar de aandeelhouder(s)/ privépersonen.

Wil je dividend uitkeren, dan moet dit formeel worden vastgesteld. De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) is bevoegd tot het nemen van een besluit om dividend uit te keren. Is dit besluit genomen, dan moeten de bestuurders hier goedkeuring voor verlenen. Zij moeten toetsen of de uitkering verantwoord is en of de continuïteit van je bedrijf niet in gevaar komt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je door het uitkeren van dividend je schulden niet meer kunt voldoen. Dit is de Balanstest en uitkeringstoets.

Vastlegging dividend

Het besluit en de goedkeuring leg je vast in de notulen van de AvA. Je stelt de notulen op wanneer je dividend uitkeert vanuit de werkmaatschappij naar de holding en wanneer je dividend uitkeert vanuit de holding naar jezelf. Besluit je bij het maken van de jaarrekening om dividend uit te keren, dan leg je dit vast in de notulen resultaatbestemming. Doe je tussentijds een dividenduitkering, dan leg je dit vast in de notulen dividenduitkering.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.