Hoe boek ik vooruitbetaling aan leverancier?

Heb jij een leverancier aan wie je vooruitbetalingen doet waar zij hun facturen mee verrekenen? Met de volgende stappen maak je inzichtelijk welk deel van de vooruitbetaalde bedragen nog kan worden verrekend met toekomstige facturen.

Toevoegen van tussenrekening voor de leverancier

.

Om de vooruitbetalingen aan jouw leverancier in boekhoudprogramma Jortt te verwerken gaan we een tussenrekening aanmaken:

 1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
 2. Klik bij Kas en bank op Toevoegen en kies Overige rekening.
 3. Geef de omschrijving op, bijvoorbeeld Tussenrekening naam leverancier.
 4. Als rekening geef je of dezelfde omschrijving mee, of het rekeningnummer van de leverancier.
 5. Klik op Opslaan.

Verwerken van betalingen aan leverancier

.

Heb jij een (voorschot-) betaling gedaan aan de leverancier, dan boek je de afschrijving op je bankrekening als volgt:

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op de Afschrijving van de betaling aan de leverancier.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Balans en als categorie Tussenrekening naam leverancier.
 6. Klik op Opslaan.

Facturen leverancier boeken

.

Heb jij een factuur ontvangen van jouw leverancier, dan verrekent de leverancier deze kosten met de voorschotten die je al hebt betaald. Je maakt een boeking aan voor de ontvangen factuur:

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Kosten en kies de gewenste categorie.
 4. Voer zelf de Omschrijving, Totaalbedrag incl. btw en het Totaal aan btw in.
 5. Vul de Datum in.
 6. Voeg de inkoopbon toe.
 7. Klik op Opslaan.
 8. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
 9. Klik op Tussenrekening naam leverancier.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.