Hoe boek ik vennootschapsbelasting (vpb)

Als bv betaal je vennootschapsbelasting. Dit is belasting over de winst die je bedrijf heeft gemaakt (winstbelasting). Dit kan een voorlopige aanslag vpb zijn die je vooruit betaald, of een aanslag vpb achteraf.

Boeken van een betaling (voorlopige) vennootschapsbelasting

De (maandelijkse) betalingen van de vennootschapsbelasting aan de Belastingdienst verwerk je als volgt:

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Boekingen bij Boek de bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op Inboeken bij de Afschrijving van de vennootschapsbelasting.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Kosten en als categorie Vennootschapsbelasting.
 6. Klik op Opslaan.
vpb betaling boekhouding

Boekhouder Jortt herkent al honderden soorten bij- en afschrijvingen. Ook betalingen aan de Belastingdienst, zoals omzetbelasting (btw), loonbelasting en vennootschapsbelasting worden herkend en automatisch voor je ingeboekt.

Betaling / teruggaaf wijziging of definitieve aanslag boeken

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Boekingen bij Boek de bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op Inboeken bij de bij- of afschrijving van de vennootschapsbelasting.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende bij- of afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Kosten en als categorie Vennootschapsbelasting.
 6. Klik op Opslaan.

Buitenlandse winstbelasting

Boek buitenlandse winstbelasting op Kosten | Winstbelasting | Buitenlandse winstbelasting. Door het op deze categorie te boeken kun je deze apart opgeven bij het doen van je IB of VPB aangifte.

Vennootschapsbelasting op de Winst-en-verliesrekening en Balans

Geboekte vennootschapsbelasting wordt verwerkt in de Winst-en-verliesrekening en in de Balans.

Vennootschapsbelasting op de Winst-en-verliesrekening

De geboekte vennootschapsbelasting is een kosten en wordt dus op je Winst-en-verliesrekening rapport weergegeven. De vennootschapsbelasting wordt op het Winst-en-verliesrekening rapport gescheiden van je normale opbrengsten en kosten. Hierdoor wordt er een Winst voor belastingen weergegeven en een resultaat na belastingen.

vpb betaling boekhouding

Vennootschapsbelasting wordt ook niet in de winst-en-verliesrekening grafiek getoond.

Vennootschapsbelasting op de Balans

Op de balans wordt de vennootschapsbelasting (negatief) weergegeven onder Eigen vermogen | Winst | Winstbelasting. Wanneer (een deel) de vennootschapsbelasting nog niet is betaald aan de Belastingdienst dan wordt deze ook weergegeven onder Schulden | Nog te betalen | Vennootschapsbelasting.

vpb betaling boekhouding

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.