Excessief lenen van de bv

Excessief lenen betekent dat je, eventueel samen met je fiscale partner, meer dan € 700.000 leent van je eigen vennootschap.

Tot € 700.000 mag je onbelast lenen van je eigen bv (los van de rente). Leen je meer dan € 700.000, dan gelden hier andere regels voor.

Hoe bereken je wat je geleend hebt?

Tel op de peildatum (31 december) alle schulden op die je samen met je fiscale partner aan de vennootschap hebt.

Denk bijvoorbeeld aan een rekening-courantschuld, de financiering van vastgoedbeleggingen of een lening voor de vakantiewoning (die valt in box 3).- Leen je bij meerdere van je eigen bv’s geld, dan worden de leningen bij elkaar geteld.

Leningen die niet meetellen in de berekening zijn leningen voor de aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning.

Kom je boven de € 700.000 uit? Dan is het meerdere belast in box 2 tegen een tarief van 26,9% (2022), vergelijkbaar met een dividenduitkering.

Tot slot

Je kunt ervoor kiezen om de schulden (gedeeltelijk) te herfinancieren of af te lossen, bijvoorbeeld via een dividenduitkering. De belastingheffing in box 2 komt dan (gedeeltelijk) te vervallen. Vraag je belastingadviseur hierbij om advies.

De Belastingdienst schrijft er het volgende over: excessief lenen

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.