Jortt in het Engels (of andere taal)

Jortt wordt volledig in het Nederlands weergegeven en kun je niet van taal voorkeuren wijzigen, wel is er een manier op dit makkelijk op te lossen.

Om je Jortt omgeving in een andere taal gedisplayed te hebben (moet je Google Chrome gebruiken als webbrowser) ga je eerst naar de instellingen van Google Chrome.

Jortt is displayed in Dutch and you cannot change language preferences, but there is an easy way to solve this.

To have your Jortt environment displayed in another language (you must use Google Google Chrome as your web browser), first go to the settings of Google Chrome.

Jortt vertalen in chrome

Vervolgens bij Geavanceerd kies je voor Talen en zet je “Aanbieden om pagina’s te vertalen …” aan mocht hij nog niet aan staan →

Then at Advanced choose Languages and turn on "Offer to translate pages ..." if it is not already on →

taal instellen

Wanneer je weer gaat inloggen op je Jortt account, zie je aan het einde van je browserbalk, de Google translate logo.

When you log in to your Jortt account again, you will see the Google translate logo at the end of your browser bar.

taal veranderen

Vervolgens wordt je Jortt omgeving weergegeven in de gewenste taalkeuze.

Your Jortt environment will then be displayed in the desired language choice.

taal tonen

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.