Hoe kan ik bij- en afschrijvingen / banktransacties verwijderen?

Individuele bij- en afschrijvingen verwijderen

Het is niet mogelijk om individuele bij- of afschrijvingen uit je boekhouding te verwijderen. Wanneer je dit zou doen, klopt de som beginsaldo + alle bij- en afschrijvingen = eindsaldo niet meer.

De som van je bij- en afschrijvingen wordt bij iedere ondernemer bij iedere inkomstenbelasting- of vennootschapsbelasting aangifte, voor iedere bankrekening, ieder jaar gecontroleerd.

Deze controle kun je niet omzeilen. Ga dit ook niet proberen, het is verspilling van je tijd. Het enige wat je daarmee kan bereiken is dat je aan het einde van het jaar heel veel geld kwijt bent aan een boekhouder om alles weer recht te breien.

Het dus niet mogelijk je inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aangifte in te voeren wanneer er bij- of afschrijvingen ontbreken.

Geld komt-binnen en verlaat een bedrijf altijd via de winst-en-verliesrekening of als privéstorting/opname (zzp, eenmanszaak, vof, maatschap) of Gestort/onttrokken kapitaal (bv). De Belastingdienst controleert dit met de som: Eigen vermogen nieuw - Eigen vermogen oud = winst - (privé/kapitaal stortingen/onttrekkingen). Geld kan dus nooit zomaar 'ontstaan' of 'verdwijnen' binnen een bedrijf.

Privéopnamen van de zakelijke rekening

Om je boekhouding makkelijk en overzichtelijk te houden, adviseren we je zakelijk en privé zoveel mogelijk te scheiden. Privé bij- en afschrijvingen van je zakelijke rekening moet je dus altijd verwerken in je boekhouding. Dat doe je zo: Privéopname of storting boeken in boekhoudprogramma Jortt.

Bij- en afschrijvingen verwijderen over een verkeerde periode

Heb je per ongeluk een verkeerde periode van de bij- en afschrijvingen ingelezen in Jortt? Bijvoorbeeld een jaar voordat je begon met Jortt? Is het je eerste upload en heb je nog niets geboekt? Verwijder dan de rekening uit je boekhouding en upload een nieuw en goed MT940 bankbestand.

Heb je al wel veel boekingen gedaan in Jortt? Dan kan Jortt de bij- en afschrijvingen van een voorgaande aaneengesloten periode voor je verwijderen. Stuur Jortt daarvoor een verzoek via ons contactformulier.

Vermeld duidelijk je eigen naam, je bedrijfsnaam (zoals deze rechts boven in Jortt staat), de rekening waar het om gaat en de periode die je wilt verwijderen. Hoe duidelijker je deze informatie meegeeft, hoe sneller wij je kunnen helpen.

Bij- en afschrijvingen verwijderen van de laatste dagen van een voorgaand jaar

De laatste (paar) dag(en) van het jaar blijft/blijven altijd in Jortt staan, ook al heb je hiervoor via een ander systeem of boekhouder je boekhouding gedaan. Dit is nodig om je eindsaldo te bepalen op 31 december, die weer onderdeel is van je beginbalans. Wanneer hier bij- of afschrijvingen staan over het voorgaande jaar, boek je deze in Jortt, altijd zonder btw. Deze hebben geen invloed op je boekhouding van het jaar daarna.

Bij- en afschrijvingen verwijderen over een voorgaande periode

In iedere boekhouding komen in het begin van het jaar bij- en afschrijvingen voor die betrekking hebben op een voorgaande periode. Dus wanneer je in december een factuur ontvangt en deze in januari betaalt, is deze ook onderdeel van de huidige boekhouding.

In Jortt geef je dan aan wat er is gebeurd. Dus je boekt de bij- of afschrijving op Kosten of Opbrengsten en je geeft als factuurdatum December voorgaand jaar op. Bij deze boekingen zet je de btw op € 0.

Jortt maakt automatisch van deze boekingen je beginbalans voor het openstaande saldo van je klanten en leveranciers. Deze bij- en afschrijving kun en mag je dus niet verwijderen.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.