Rapporten voor een verlengd boekjaar

Voor een verlengd boekjaar hoef je niets in te stellen in Jortt. Je kunt gewoon beginnen.

Jaarrekening voor een verlengd boekjaar

Het maken van een jaarrekening voor een verlengd boekjaar is heel eenvoudig en doe je als volgt:

 1. Ga naar Rapporten links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Jaarekening.
 3. Klik op Jaarekening.
 4. Geef bij Rapportperiode de periode op waarover je de jaarrekening wil opstellen. Met de optie Selecteer zelf een periode kun je elke periode invullen die je wil. Bij Vergelijk van winst-en-verliesrekening kies je Geen vergelijk met voorgaande jaren. Dit is immers de eerste jaarrekening die je maakt.
 5. (Optioneel) Geef een inleidende tekst op.
 6. Klik op Maak jaarrekening.
 7. De jaarrekening wordt opgesteld en staat voor je klaar.
 8. Klik op de Jaarrekening om hem te tonen.
 9. Wil je hem printen of opslaan als pdf, klik dan op het printersymbool. Door in het geopende printerscherm op de printer te klikken, kun je ook kiezen voor Opslaan als pdf.

KvK jaarrekening voor een verlengd boekjaar

Bij de Kamer van Koophandel deponeer je je (verkorte) balans. Je hoeft geen winst-en-verliesgegevens te deponeren. Heb je een verlengd boekjaar, dan gebruik je het standaard rapport voor de KvK jaarrekening. Hoe je dit rapport maakt lees je hier:opstellen KvK rapport.

Je geeft geen cijfers op over de voorgaande periode, omdat je toen nog geen bedrijf had.

Aangifte vennootschapsbelasting voor een verlengd boekjaar

Moet je een aangifte vennootschapsbelasting maken voor een verlengd boekjaar, dan maak je een combinatie van je cijfers van de twee jaren waarvoor dit geldt. Je doet dit met behulp van het rapport Aangifte vennootschapsbelasting (VPB).

 • Voor de onderdelen Activa en Passiva neem je de bedragen over vanuit de aangifte van het laatste jaar.
 • Voor het onderdeel Winst-en-verliesrekening tel je de bedragen van beide jaren bij elkaar op.
 • Voor het onderdeel Willekeurige afschrijvingen tel je de bedragen van beide jaren bij elkaar op.
 • Voor het onderdeel Deelnemingen neem je de bedragen over vanuit de aangifte van het laatste jaar.
 • Bij het onderdeel Fiscale winst combineer je de bedragen:
  • Het bedrag wat bij ondernemingsvermogen einde boekjaar staat moet gelijk zijn aan het bedrag wat in het laatste jaar staat.
  • Bij Terugbetalingen van kapitaal in de loop van dit boekjaar vul je het totaalbedrag van beide jaren in.
  • Het bedrag wat bij Ondernemingsvermogen begin boekjaar staat moet nul zijn. Dit is namelijk het eerste jaar dat je aangifte doet.
  • Het bedrag voor Stortingen van kapitaal in de loop van dit boekjaar neem je over van de aangifte van het eerste jaar.
  • Bij Vennootschapsbelasting en buitenlandse belasting tel je de bedragen van beide jaren bij elkaar op.
 • Bij het onderdeel Belastbaar bedrag tel je de bedragen van beide jaren bij elkaar op.

Het lijkt misschien wat lastig, maar als je bovenstaande stappen volgt is het zo geregeld. En, het is éénmalig, want volgend jaar loopt jouw boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Wat is een verlengd boekjaar?

De Belastingdienst berekent de vennootschapsbelastig over een boekjaar. In de meeste gevallen is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar en heeft een looptijd van 12 maanden.

Je kunt ook een gebroken boekjaar hebben. Het boekjaar loopt dan niet gelijk met een kalenderjaar. Je ziet dit bijvoorbeeld bij bedrijven met seizoenshandel.

Het eerste boekjaar van een vennootschap kan korter zijn dan een kalenderjaar. Hiervan is sprake wanneer jouw bv na 1 januari is opgericht. Bij de oprichting kan worden gekozen voor een verlengd boekjaar. Is jouw bv bijvoorbeeld opgericht op 18 maart 2022? Dan kun je ervoor kiezen om het eerste boekjaar te verlengen tot 31 december 2023. Een verlengd boekjaar is éénmalig.

Verlengd boekjaar, voor- of nadeel?

Over de periode van het verlengde boekjaar hoef je maar één jaarrekening op te maken, één keer je jaarstukken te deponeren bij de Kamer van Koophandel en één aangifte vennootschapsbelasting in te dienen. Begin je je bedrijf met veel kosten en komen de opbrengsten later, dan verreken je de kosten direct met je opbrengsten in dezelfde belastingaangifte. En misschien kom je, doordat je je investeringen vanwege liquiditeit moet spreiden, nu wel in aanmerking voor investeringsaftrek.

Moet je grote investeringen doen in bijvoorbeeld machines en verwacht je al snel veel winst te gaan maken, dan is een verlengd boekjaar mogelijk minder interessant. Voor de investeringsaftrek geldt een maximum bedrag waarover je belastingvoordeel krijgt. Daarnaast kun je maar één keer gebruik maken van het (lage) opstaptarief, terwijl je deze opstap twee keer kunt toepassen wanneer je geen verlengd boekjaar hebt.

Het hangt dus af van welke situatie voor jouw bedrijf van toepassing is. In de oprichtingsakte neem je op of er wel of geen sprake is van een verlengd boekjaar. Je kunt dit dus niet achteraf nog aanpassen.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.