Rekening-courant toevoegen

Een rekening-courant is een aparte rekening van de BV, waarop bedragen die over en weer gaan tussen jou en je BV worden geboekt.

Instructies voor het toevoegen van een rekening-courant

 1. Ga naar Geldzaken aan de linkerkant van het menu.
 2. Klik bij Rekening-courant op + Toevoegen.
 3. Vul een omschrijving in voor de rekening-courant, bijvoorbeeld "Rekening-courant [naam aandeelhouder]".
 4. Klik op Opslaan.

Beginbalans boeking maken

 1. Ga naar Boeking in het hoofdmenu aan de linkerkant.
 2. Een paneel wordt geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boekingsoort Balans.
 4. Kies als categorie Mijn rekening-courant.
 5. Vul een omschrijving in, bijvoorbeeld "Beginbalans rekening-courant [jaartal]".
 6. Vul het beginbalans bedrag in bij totaalbedrag.
 7. Geef een negatief (-) bedrag op wanneer de BV een schuld heeft aan jou.
 8. Geef een positief (+) bedrag op wanneer jij een schuld hebt aan de BV.
 9. Zet de boekdatum op 31 december van het voorgaande jaar.
 10. Klik op Opslaan.
 11. In de aangemaakte boeking, klik bij Mogelijke koppelingen op "Geef aan dat de boeking is betaald met:" en selecteer Overige reserve.

Rente berekenen

Bij bedragen tot €17.500 hoef je geen rente te berekenen. Dit geldt alleen voor bedragen die je opneemt van of overmaakt naar de rekening-courant. Indien het saldo op de rekening-courant ooit meer dan €17.500 bedraagt, moet er over het hele bedrag rente worden berekend.

Let op: Als je BV meerdere aandeelhouders heeft, maak dan per aandeelhouder een rekening-courant aan om de zaken netjes gescheiden te houden.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.